Về Power Car

Power Car là đơn vị phân phối phụ tùng, trang thiết bị cho oto, đặc biệt là bộ trạm sạc, cáp sạc pin cho oto điện. Bên cạnh đó, Power Car là một trang cập nhật tin tức về đời sống oto quanh ta và những kỹ năng, kiến thức thực tế xoay quay xe điện (EV – Electric Vihicle)